Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng Công an nhân dân

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân”.
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Lễ bế giảng. (Ảnh: HCMA.VN)

Thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm, trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị

Trong bối cảnh cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến căng thẳng, phức tạp, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đồng chí học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm, trí tuệ, tham gia tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị.