Gợi ý giải Toán chuyên thi lớp 10 chuyên Phan Bội Châu và chuyên Đại học Vinh

NDO -

Gợi ý lời giải chi tiết môn Toán chuyên của Kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh năm học 2022-2023. Hai trường cùng chung kỳ thi. Lời giải do các giáo viên nhóm Toán Tiểu học - THCS - THPT Việt Nam thực hiện.

Sĩ tử trong mùa thi. Ảnh minh hoạ: THUỶ NGUYÊN
Sĩ tử trong mùa thi. Ảnh minh hoạ: THUỶ NGUYÊN

Gợi ý giải Toán chuyên thi vào 10 Trường chuyên Phan Bội Châu và Trường chuyên Đại học Vinh -0

 
Gợi ý giải Toán chuyên thi vào 10 Trường chuyên Phan Bội Châu và Trường chuyên Đại học Vinh -1
 
Gợi ý giải Toán chuyên thi vào 10 Trường chuyên Phan Bội Châu và Trường chuyên Đại học Vinh -2
 
Gợi ý giải Toán chuyên thi vào 10 Trường chuyên Phan Bội Châu và Trường chuyên Đại học Vinh -3
 
Gợi ý giải Toán chuyên thi vào 10 Trường chuyên Phan Bội Châu và Trường chuyên Đại học Vinh -4
 
Gợi ý giải Toán chuyên thi vào 10 Trường chuyên Phan Bội Châu và Trường chuyên Đại học Vinh -5
 
Gợi ý giải Toán chuyên thi vào 10 Trường chuyên Phan Bội Châu và Trường chuyên Đại học Vinh -6
 

Gợi ý lời giải chi tiết đề thi Toán chuyên vào lớp 10 Trường Khoa học Tự nhiên