Quang cảnh kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình kiên quyết xử lý nhà đầu tư cố tình giữ đất, không triển khai dự án

Ngày 26/7, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu lên nhiều vấn đề bức xúc tại địa phương, như chậm xử lý các dự án chậm tiến độ, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án, khai thác tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.