Những con số Kỳ thi vào lớp 10 Thành phố Hà Nội

Thứ Bảy, 03-07-2021 08:38

Những con số về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2021-2022 tại Hà Nội - nơi có số lượng thí sinh tham dự đông nhất trong cả nước. 

Những con số Kỳ thi vào lớp 10 Thành phố Hà Nội  -0

LÊ HÀ - ĐIỀN NAM