Giảm mạnh số bài thi đạt điểm 10 môn Sinh học

NDO - Kết quả điểm thi môn Sinh học của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 cho thấy, cả nước có 5 thí sinh đạt điểm 10. Con số này của Kỳ thi năm 2021 là 582 thí sinh.
0:00 / 0:00
0:00
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học của cả nước năm 2022 cho thấy: Có 322.200 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học, trong đó điểm trung bình là 5,02 điểm, điểm trung vị là 4,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 94 (chiếm tỷ lệ 0.03%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 163.642 (chiếm tỷ lệ 50,79%).

Giảm mạnh số bài thi đạt điểm 10 môn Sinh học ảnh 1

Phổ điểm môn Sinh học Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Năm trước, 2021, với số lượng thí sinh tham gia bài thi môn Sinh học là 342.604 thí sinh, kết quả cho thấy điểm trung bình là 5,51 điểm, điểm trung vị là 5,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 75 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 118.260 (chiếm tỷ lệ 34,52%).

Giảm mạnh số bài thi đạt điểm 10 môn Sinh học ảnh 2

Bảng tần số của môn Sinh học năm 2022

Giảm mạnh số bài thi đạt điểm 10 môn Sinh học ảnh 3

Bảng tần số của môn Sinh học năm 2021

Đáng chú ý, năm nay, chỉ có 5 bài thi đạt điểm 10, trong khi con số này của năm 2021 là 582.

Số bài thi đạt điểm từ 9 năm nay cũng giảm mạnh. Năm 2022 đạt 9,75 điểm có 54 bài thi (2021: 1.080 bài thi); đạt 9,5 điểm có 235 bài thi (2021: 1.410 bài thi); đạt 9,25 điểm có 622 bài thi (2021: 1.720 bài thi); đạt 9 điểm có 1.243 bài thi (2021: 2.139 bài thi).