Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống Covid-19.

Sóc Trăng đề ra 11 giải pháp chủ động phòng, chống dịch

Ngày 22/1, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.