Giá tiêu dùng 6 tháng tăng thấp nhất kể từ năm 2016

Giá tiêu dùng 6 tháng tăng thấp nhất kể từ năm 2016

Ngày 29/6, Tổng cục Thống kê cho biết, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng theo giá thế giới; giá điện, nước sinh hoạt tăng theo nhu cầu tiêu dùng làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2021 tăng 0,19% so với tháng trước. Tuy nhiên, bình quân 6 tháng đầu năm 2021, CPI tăng 1,47% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.