Nông dân tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc canh tác lúa nước. (Ảnh: People.cn)

Trung Quốc ứng phó tác động từ giá lương thực thế giới tăng cao

Ngày 15/6, ông Phó Lăng Huy, người phát ngôn Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc cho biết, nước này nỗ lực bảo đảm sản xuất lương thực, giảm sức ép lên sản xuất nông nghiệp do giá vật tư tăng cao, để bảo đảm tăng trưởng bền vững sản lượng lương thực cả năm 2022.