GDP sáu tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%

NDO -

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/6, GDP sáu tháng đầu năm 2022 của cả nước tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của sáu tháng đầu năm 2020 và tốc độ tăng 5,74% của sáu tháng đầu năm 2021.

GDP sáu tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%
GDP sáu tháng đầu năm 2022 tăng 6,42% -0