FPT cập nhật tiến độ triển khai Dự án tại HoSE

NDO -

Ngày 1-6, Công ty Cổ phần FPT (FPT) cho biết đang triển khai giai đoạn Kiểm thử diện rộng trên toàn thị trường tại Dự án giải quyết tình trạng quá tải hệ thống tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Dự án).

(Ảnh: tinnhanhchungkhoan.vn)
(Ảnh: tinnhanhchungkhoan.vn)

Cụ thể, FPT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài Chính về việc lựa chọn FPT thực hiện Dự án, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) và FPT đã phối hợp triển khai.

Từ 16-4 đến 22-5-2021, FPT đã đồng hành cùng HoSE triển khai giai đoạn Kiểm thử diện hẹp của Dự án. Trong giai đoạn này, FPT đã hoàn thành việc cài đặt hệ thống phần cứng, bàn giao hệ thống phần mềm cho HoSE để thực hiện kiểm thử nội bộ, và mở rộng việc thử nghiệm với hơn 20 Công ty chứng khoán thành viên.

Tính đến thời điểm kết thúc giai đoạn Kiểm thử diện hẹp, hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu đặt ra với kết quả khả quan. Việc thử nghiệm với 20 công ty chứng khoán đã phủ đến 80% các tình huống kỹ thuật, nghiệp vụ có thể xảy ra.

Kết quả này đã dẫn tới quyết định dự án chuyển sang giai đoạn Kiểm thử toàn thị trường với tất cả các công ty chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các đơn vị nhận dữ liệu thị trường.

Sau giai đoạn Kiểm thử diện hẹp, HoSE và FPT đang triển khai giai đoạn Kiểm thử diện rộng trên toàn thị trường (từ 24-5 đến 25-6-2021), bao gồm: 73 Công ty chứng khoán thành viên của HoSE, VSD, HNX và các đơn vị nhận dữ liệu thị trường.

"Hai bên cũng đang tiếp tục kiểm thử các tiêu chí về hiệu năng, bảo mật hệ thống và lên các kịch bản chuyển đổi hệ thống. Kết quả Giai đoạn Kiểm thử toàn thị trường sẽ là cơ sở đánh giá hệ thống sẵn sàng đưa vào sử dụng chính thức" - FPT nêu rõ trong thông báo.