Không gian Triển lãm Điêu khắc 2022 trong chuỗi sự kiện "Đường tới ánh dương". (Ảnh: Minh Duy)

Điêu khắc đương đại Việt Nam trong “Đường tới ánh dương”

“Đường tới ánh dương” là chủ đề xuyên suốt của chuỗi các sự kiện sẽ diễn ra tại “Ánh Dương Art Space”, nhằm phát hiện, sưu tập và tôn vinh sưu tập các tác phẩm và tác giả của mỹ thuật đương đại Việt Nam, và triển lãm Điêu khắc 2022 khai mạc sáng nay (24/2) tại Ánh Dương Art Space là sự kiện mở màn.