Đồng Nai được tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách lên 50%

NDO - Chiều 1/12, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho biết, ngân sách tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025 sẽ được điều tiết tăng từ 45% lên 50%. Điều này, sẽ góp phần giúp Đồng Nai có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Một dự án giao thông đang được triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Một dự án giao thông đang được triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo văn bản 12462/BTC-NSNN ngày 29/11 do Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc ký gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ điều tiết ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025 sẽ được tăng từ 45% lên 50%.

Bộ Tài chính cho biết, ngày 11/11, Quốc hội đã có Nghị quyết số 70/2022/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Theo đó, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia phần ngân sách địa phương được hưởng của tỉnh Đồng Nai năm 2023 là 50%, tăng 5% so với dự toán năm 2022 và được áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách đến năm 2025.

Để tỉnh Đồng Nai có tỷ lệ điều tiết 50%, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách tỉnh Đồng Nai hơn 1.300 tỷ đồng, trong đó chi hỗ trợ đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, chi thường xuyên 270 tỷ đồng.

Như vậy, năm 2023, tổng chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai là hơn 23,6 nghìn tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư tăng hơn 39% và chi thường xuyên tăng 7,2% so với năm 2022.

Như vậy, với việc điều tiết tỷ lệ ngân sách tỉnh Đồng Nai lên 50%, chi ngân sách địa phương sẽ tăng khá so với năm 2022, tạo điều kiện để địa phương có thêm nguồn thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính kiến nghị tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho tỉnh giai đoạn 2023-2025 từ 45% lên 51%, nhằm tạo điều kiện cho Đồng Nai có thêm nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bởi lẽ, so với nhiều địa phương trong cả nước, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách cho tỉnh Đồng Nai còn nhiều hạn chế, có xu hướng giảm dần. Cụ thể, tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Đồng Nai giai đoạn 2011-2016 là 51%, giai đoạn 2017-2021 là 47% và năm 2022 là 45%.

Năm 2021, tổng thu ngân sách của tỉnh Đồng Nai hơn 55 nghìn tỷ đồng, được điều tiết 47%. Với dân số hơn 3,2 triệu người, tổng mức chi bình quân cho mỗi người trên địa bàn tỉnh là 6,7 triệu đồng, chỉ bằng 33% so với tỉnh Quảng Ninh (19,6 triệu đồng) và 40% so với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (15,7 triệu đồng).