Đồng Nai chấn chỉnh trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức

Chiều 29/7, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng vừa ký ban hành văn bản yêu cầu, các sở ngành, địa phương chấn chỉnh trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
0:00 / 0:00
0:00
Hệ thống camera giám sát hoạt động bộ phận một cửa toàn tỉnh Đồng Nai.
Hệ thống camera giám sát hoạt động bộ phận một cửa toàn tỉnh Đồng Nai.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, thời gian vừa qua, các cơ quan Trung ương và tỉnh ban hành nhiều kết luận thanh tra, kiểm toán cho thấy, một số đơn vị, địa phương vẫn còn thiếu sót, vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài nguyên nhân khách quan do nhiều quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa cụ thể ở một số lĩnh vực, thì tình trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thẩm định, tham mưu, chỉ đạo xử lý vụ việc còn thiếu trách nhiệm, bị động, không kịp thời đề xuất xử lý hoặc báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền.

Quá trình thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm một số đơn vị chưa đầy đủ, hình thức xử lý chưa tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, nhất là đối với các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các lĩnh vực phức tạp, thường xuyên làm việc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng cán bộ thực hiện nhiệm vụ chậm trễ, thiếu sót kéo dài mà không được phát hiện xử lý.