Đồng chí Vũ Oanh từ trần

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình thương tiếc báo tin:
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Vũ Oanh từ trần

Ðồng chí Vũ Oanh (tên khai sinh là Vũ Duy Trương), sinh ngày 16/9/1924; quê quán: làng Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; thường trú tại số nhà 14, ngõ 195 B4, phố Ðội Cấn, phường Ðội Cấn, quận Ba Ðình, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng năm 1941; vào Ðảng tháng 9/1944; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IV, Ủy viên Trung ương Ðảng các khóa V, VI, VII; Bí thư Trung ương Ðảng khóa VI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Phụ trách công tác Dân vận của Ðảng, nguyên: Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo 79 Trung ương, Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Thăng Long; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Ðảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 14 giờ 35 phút ngày 30/11/2022 (tức ngày 7 tháng 11 năm Nhâm Dần), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 99 tuổi.

Hơn 65 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và của dân tộc; được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 80 năm tuổi Ðảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Ðể tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Vũ Oanh, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Vũ Oanh với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam,

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ VŨ OANH

Ðồng chí Vũ Oanh (tên khai sinh là Vũ Duy Trương), sinh ngày 16/9/1924; quê quán: làng Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; thường trú tại số nhà 14, ngõ 195 B4, phố Ðội Cấn, phường Ðội Cấn, quận Ba Ðình, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng năm 1941; vào Ðảng tháng 9/1944.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm 1941, khi đang là học sinh Trường Bưởi (nay là Trường trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Hà Nội), đồng chí đã bí mật tuyên truyền tư tưởng cách mạng và tập hợp, phát triển lực lượng cách mạng trong học sinh ở trường.

Năm 1943, đồng chí tham gia Mặt trận Việt Minh.

Năm 1944, được cử làm Bí thư Ban Chấp hành Thanh niên cứu quốc thành phố Hà Nội, sau đó làm bí thư chi bộ, tham gia xây dựng cơ sở Thanh niên cứu quốc và cơ sở đảng ở Hà Ðông, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Tháng 3/1945, là Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội, được phân công phụ trách công tác Thanh vận.

Tháng 9/1945, là Tỉnh ủy viên, sau là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Hà Ðông.

Năm 1946, là Bí thư Tỉnh ủy Hà Ðông, sau là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Tháng 4/1947, được cử sang quân đội, làm Chánh Văn phòng Quân Ủy Trung ương.

Tháng 4/1948, là Khu ủy viên Liên khu 3, phụ trách công tác Tuyên huấn, Ðảng vụ của Liên khu.

Năm 1950, là Chính ủy Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.

Năm 1951, là Phó chính ủy Sư đoàn 320, Phó Bí thư Ðảng ủy Sư đoàn 320.

Năm 1953, là Phó cục trưởng Cục Ðịch vận, Bộ Quốc phòng; năm 1955, đồng chí được đề bạt cấp Sư đoàn trưởng.

Năm 1957, chuyển ngành sang Ban Tổ chức Trung ương, làm Ủy viên Ban, sau là Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 12/1976, tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ IV, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng.

Năm 1979 đến năm 1980, được điều động biệt phái sang tham gia công tác ở Campuchia, làm Ủy viên Ban Chỉ đạo 79 Trung ương; sau đó về công tác tại Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Phó Trưởng ban.

Tháng 3/1982, tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ V, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng; được phân công làm Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương.

Tháng 12/1986, tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ VI, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu vào Ban Bí thư Trung ương Ðảng, được phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 4/1987, được bầu là đại biểu Quốc hội khóa VIII, được cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội.

Tháng 4/1989, thôi giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương để phụ trách công tác kinh tế; được phân công làm Trưởng Tiểu ban Tổ chức Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ VII.

Tháng 11/1989, được phân công phụ trách công tác dân vận của Ðảng.

Tháng 6/1991, tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ VII, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu vào Bộ Chính trị, Phụ trách công tác dân vận; là Ủy viên Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tháng 8/1996, đồng chí tiếp tục tham gia Ủy viên Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến hết nhiệm kỳ với tư cách lão thành cách mạng; sau đó làm Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Thăng Long.

Tháng 10/2006, được Ðảng, Nhà nước cho nghỉ công tác theo chế độ.

Ðồng chí Vũ Oanh là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IV; Ủy viên Trung ương Ðảng các khóa V, VI, VII; Bí thư Trung ương Ðảng khóa VI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX.

Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc, đồng chí được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 80 năm tuổi Ðảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

THÔNG BÁO LỄ TANG ĐỒNG CHÍ VŨ OANH

Ban Bí thư Trung ương Ðảng quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 25 đồng chí, do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Ðảng làm Trưởng ban.

Linh cữu đồng chí Vũ Oanh quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng tổ chức vào hồi 8 giờ đến 10 giờ 30 phút, ngày 11/12/2022 (tức ngày 18 tháng 11 năm Nhâm Dần).

Lễ truy điệu từ 10 giờ 30 phút, ngày 11/12/2022.

Lễ an táng từ 12 giờ 30 phút cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

BAN LỄ TANG