Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại Học viện Chính trị khu vực 3

NDO -

Chiều 17/1, nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thăm, làm việc và dự Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3 đối với PGS, TS Đoàn Triệu Long. 

Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 3 cho PGS, TS Đoàn Triệu Long.
Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 3 cho PGS, TS Đoàn Triệu Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc kiện toàn bộ máy và người đứng đầu Học viện Chính trị khu vực 3 nhằm bảo đảm cho Học viện tiếp tục phát huy kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp, khẳng định vai trò là Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên. 

Đây cũng là trọng trách rất lớn đặt ra cho Học viện Chính trị khu vực 3 trước yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các địa phương trong khu vực, cũng như công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, góp phần khẳng định vai trò của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong hệ thống đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của hệ thống Học viện chính trị mà Bộ Chính trị, Trung ương Đảng giao cho. 

Trong thời gian qua, Đà Nẵng cũng như cả nước đối mặt với nhiều khó khăn thách thức vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, tập thể cấp ủy, Ban Giám đốc Học viện và cá nhân PGS, TS Đoàn Triệu Long đã đề ra những giải pháp hợp lý, tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo lý luận chính trị bảo đảm chất lượng, an toàn, không để xảy ra sự cố do dịch bệnh đối với học viên, giảng viên. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đánh giá cao mối đoàn kết, thống nhất với tinh thần nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời yêu cầu PGS, TS Đoàn Triệu Long trên cương vị người đứng đầu phải quy tụ, tập hợp, luôn là hạt nhân của sự đoàn kết. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, Học viện chính trị khu vực 3 phải cụ thể hóa văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bố trí sắp xếp nguồn lực hợp lý để thực hiện hiệu quả. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Học viện Khu vực 3 còn phải tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng chức danh cụ thể cho khu vực miền trung và Tây Nguyên.

Tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong và ngoài đơn vị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: cán bộ trường Đảng phải mẫu mực về mọi mặt, phải lan tỏa được đối với tất cả học viên. Là nơi đào tạo cán bộ quản lý, vì thế kỷ cương, kỷ luật phải được coi trọng. Đây cũng là cách để mỗi cán bộ, đảng viên triển khai kết luận Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

Trên cương vị mới, PGS, TS Đoàn Triệu Long cam kết nỗ lực hết mình, tạo dựng mối đoàn kết trong nội bộ Học viện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng, giao phó của lãnh đạo Học viện, xứng đáng là một Học viện của toàn khu vực miền trung-Tây Nguyên và là một hợp phần của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

PGS, TS Đoàn Triệu Long, sinh ngày 15/3/1972 tại huyện Lý Nhân, tỉnh Nam Hà. Quê quán, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. PGS, TS Đoàn Triệu Long tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Huế năm 1994, và bắt đầu giảng dạy tại Phân viện Đà Nẵng, Học viện Chính trị-Hành chính Khu vực 3 (nay là Học viện Chính trị Khu vực 3). PGS, TS Đoàn Triệu Long tốt nghiệp Cử nhân Triết học Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 2002, nhận học vị Tiến sĩ Triết học năm 2010, được phong hàm Phó Giáo sư năm 2016. 

Từ tháng 11/2012 đến 7/2017, PGS, TS Đoàn Triệu Long là Phó Trưởng khoa Khoa Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị khu vực 3; Từ tháng 8/2017 đến 2/2020 là Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3; Từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2020 là Phó Giám đốc điều hành Học viện Chính trị khu vực 3; Tháng 6/2020, được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Năm 2021, PGS, TS Đoàn Triệu Long được phân công nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.