Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa 14 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Sau gần ba ngày (từ 12 đến 14-10) làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã kết thúc thành công. Đồng chí Lê Tiến Châu tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khóa 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025.