Đồng chí Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

NDO -

Sáng 28-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 18, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 19, với 100% số phiếu.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 19.
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 19.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa 19, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 18 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa 19 với 100% số phiếu.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 18; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 18, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 19 gồm 11 đồng chí; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 18 tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 19.

Đồng chí Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng -0
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa 19. 

Sáng 28-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 đã bỏ phiếu bầu 18 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiều nay 28-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 sẽ bế mạc.

Tiểu sử đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

- Ngày sinh: 29-11-1963.

- Quê quán: Xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội; thạc sĩ Kinh tế học; Tiến sĩ Quản lý kinh tế.

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Quá trình công tác:

Tháng 2-1982 đến 5-1983: Trung sĩ, A trưởng, rồi B trưởng thuộc C10-D3-E48-F320-Quân đoàn 3.

Tháng 6-1983 đến 9-1985: Học Trường Quân chính Quân đoàn 3; Thiếu úy; Chính trị viên Đại đội dự bị.

Tháng 10-1985 đến 6-1987: Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nam Ninh, tỉnh Hà Nam Ninh.

Tháng 7-1987 đến 10-1991: Phó Bí thư Huyện đoàn Nam Ninh; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn huyện Nam Ninh, tỉnh Hà Nam Ninh.

Tháng 11-1991 đến 3-1997: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh; Thư ký HĐND huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện; đại biểu HĐND huyện; Bí thư Chi bộ Huyện đoàn Nam Ninh, tỉnh Hà Nam Ninh.

Tháng 4-1997 đến 3-2001: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Nam Trực, tỉnh Nam Định; Bí thư Chi bộ Văn phòng Dân vận Huyện ủy Nam Trực.

Tháng 4-2001 đến 1-2002: Chuyên viên Ban Tổ chức T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Tháng 2-2002 đến 3-2006: Phó Chánh Văn phòng T.Ư Hội Nông dân Việt Nam phụ trách tổng hợp, Thư ký đồng chí Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm Du lịch và Dịch vụ thuộc Văn phòng T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam.

Tháng 4-2006 đến 11-2008: Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa IV; Chuyên viên chính.

Tháng 12-2008 đến 6-2012: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa V; Chuyên viên cao cấp.

Tháng 7-2012 đến 4-2013: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa V, khóa VI, kiêm Chánh Văn phòng T.Ư Hội, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Nông dân; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Tháng 5-2013 đến 3-2015: Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; theo học cao học chuyên ngành: Kinh tế học tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tháng 4-2015 đến 6-2015: Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Tháng 7-2015 đến 12-2015: Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Tháng 1-2016 đến 12-2017: Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ ngày 26-12-2017 đến nay: Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; Đảng ủy viên Quân khu I, Bí thư Đảng ủy Quân sự Cao Bằng.

Ngày 27-10-2020: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đồng chí Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 19.