Đón xem Truyền hình Nhân Dân ngày 2/8

Truy cập https://bit.ly/thnhandan hoặc
Đón xem Truyền hình Nhân Dân ngày 2/8

quét mã QR để xem chi tiết.