Đón xem Truyền hình Nhân Dân ngày 23/7

Truy cập https://bit.ly/thnhandan hoặc
Đón xem Truyền hình Nhân Dân ngày 23/7

quét mã QR để xem chi tiết.