Đón xem Truyền hình Nhân Dân ngày 23/6

Truy cập https://bit.ly/thnhandan

Đón xem Truyền hình Nhân Dân ngày 23/6

hoặc quét mã QR để xem chi tiết.