Lao động đổi công tại thôn Cao Cảnh, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Chia sẻ kinh nghiệm từ Dự án cứu trợ nhân đạo và phục hồi sau lũ miền trung

Hơn 183 nghìn người dân thuộc bốn tỉnh miền trung đã được hưởng lợi từ Dự án “Cứu trợ Nhân đạo và Phục hồi sau lũ miền trung Việt Nam”. Trong đó có phần lớn là các đối tượng yếu thế như phụ nữ trẻ em. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu của người dân và địa phương, Dự án chú trọng việc xây dựng năng lực quản lý, điều phối và sự tự chủ của địa phương để địa phương triển khai hoạt động cứu trợ hiệu quả trong tương lai.