Định hướng phát triển ngành Thông tin - Truyền thông những tháng cuối năm

NDO -

NDĐT – Chuẩn bị thương mại hóa mạng 5G vào năm tới, đấu thầu xong băng tần 2.6GHz để nâng cao chất lượng mạng 4G, tập trung xây dựng các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ cắt sóng 2G... Đó là những chỉ đạo của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trong những tháng cuối năm 2019.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

Tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông Quý III/2019 và nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV/2019 mới đây, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo như sau:

Về lĩnh vực Bưu chính, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Công thương tập trung phát triển thương mại điện tử, chú trọng xây dựng các platform công nghệ cho hoạt động bưu chính. Một số doanh nghiệp bưu chính lớn chuyển hướng sang doanh nghiệp công nghệ và dịch vụ. Quý 4, Bộ sẽ ban hành định hướng phát triển Bưu chính trên nền tảng thương mại điện tử và kinh tế số.

Trong lĩnh vực Viễn thông, năm 2020 là năm Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức Hội nghị Viễn thông thế giới (Telecom World), với xu hướng tiến tới chuyển đổi số, Bộ chính thức đề nghị đổi thành Digital World. Trong quý IV, Bộ cần thực hiện nhanh và triệt để các sáng kiến ASEAN (roaming một giá, Hub về an toàn thông tin, đào tạo kỹ sư ICT, phát triển 5G). Thúc đẩy cạnh tranh, dịch vụ mới; phủ sóng 5G trường đua F1; Bật sóng IoT trên nền 4G tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Chuẩn bị thương mại hóa mạng 5G vào năm tới; Đấu thầu xong băng tần 2.6GHz để nâng cao chất lượng mạng 4G, thực hiện quy hoạch và đấu thầu đối với tần số 700MHZ. Tập trung xây dựng các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ cắt sóng 2G. Nâng chỉ tiêu chuyển mạng giữ nguyên số lên 80%, đồng thời quán triệt lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm của các nhà mạng đối với việc kiên quyết xử lý tình trạng sim rác. Kiến nghị Chính phủ cho phép thử nghiệm Mobile money.

Lĩnh vực CNTT cần tập trung xây dựng kế hoạch của Bộ, của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về xây dựng Chính phủ điện tử và Đô thị thông minh. Bộ TT-TT sẽ làm việc với từng Bộ, từng tỉnh/thành phố để đẩy nhanh xây dựng Chính phủ điện tử, tháo gỡ khó khăn cho các bộ và tỉnh. Tập trung chỉ đạo một số bộ, địa phương làm mẫu, nhất là về đô thị thông minh để chậm nhất tháng 3-2020 sẽ đánh giá, hướng dẫn triển khai rộng rãi. Bộ TT-TT sẽ là Bộ mẫu về Chính phủ điện tử, kết thúc trong năm 2019.

Trong lĩnh vực An toàn thông tin, đã có nhiều tín hiệu đáng mừng như Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam thăng 50 và xếp thứ hạng 50/192 nước về ATTT. Bộ sẽ xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển về an ninh mạng để các doanh nghiệp, đơn vị cùng nghiên cứu, phát triển các giải pháp, ứng dụng mới. Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu hạn cuối là tháng 11 các nhà mạng phải triển khai hệ thống DPI để thực hiện nghiêm các yêu cầu về an ninh an toàn thông tin.

Về công nghiệp ICT, tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Bộ TT-TT cần họp bàn với Liên minh chuyển đổi số Việt Nam để sớm xây dựng kế hoạch nhiệm vụ. Sắp tới Bộ sẽ ký với WEF thành lập Trung tâm xây dựng chính sách phát triển các công nghệ và mô hình kinh doanh 4.0.

Với lĩnh vực Thông tin - Tuyên truyền, yêu cầu số một là phải bảo đảm sự ổn định xã hội để phát triển đất nước; kiên quyết thực hiện đúng tiến độ Quy hoạch báo chí; Xử lý nghiêm tình trạng tin giả; các cơ quan báo chí phải tạo ra năng lượng tích cực cho xã hội, cho người dân. Đặc biệt, sắp Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, báo chí phải tạo sự đồng thuận, niềm tin cho xã hội, tạo nên khát vọng dân tộc vì một đất nước Việt Nam hùng cường; kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước