Kết quả thư bạn đọc

Chủ Nhật, 09-01-2022, 04:10

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 02/TB-BVĐĐ, ngày 4/1/2022 của Bệnh viện đa khoa Đống Đa (thành phố Hà Nội), nội dung chính như sau: Liên quan những thông tin phản ánh về gói thầu Dịch vụ giặt là đồ vải y tế Bệnh viện đa khoa Đống Đa năm 2021, bệnh viện xin được trả lời như sau:

Trước khi tiến hành các bước của quy trình đấu thầu, bệnh viện đã thông qua Hội đồng “Mua sắm hàng hóa, dịch vụ” để thống nhất chủ trương thực hiện gói thầu. Về giá gói thầu được Tổ chuyên gia bệnh viện xây dựng trên cơ sở Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Về quy trình tổ chức đấu thầu được thực hiện bằng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng Đấu thầu quốc gia, tuân thủ đúng Luật Đấu thầu năm 2013 và các nghị định, thông tư liên quan. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, toàn bộ các thông tin về hồ sơ mời thầu do Bệnh viện đa khoa Đống Đa phát hành; hồ sơ tham dự thầu của nhà thầu; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư đều được đăng tải công khai trên mạng. Kết quả Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất thương mại Ngọc Minh Châu (Công ty Ngọc Minh Châu) là đơn vị được bệnh viện lựa chọn ký hợp đồng dịch vụ giặt là đồ vải y tế tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa. 

Về tiêu chí năng lực và kinh nghiệm quy định trong hồ sơ mời thầu của gói thầu đều tuân thủ pháp luật về đấu thầu và Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/12/2017, đáp ứng tính công khai, minh bạch các thông tin trong công tác đấu thầu gắn với trách nhiệm của bên mời thầu và không có yếu tố gây hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Trong quá trình thương thảo để ký kết hợp đồng, nhà thầu đã cung cấp hợp đồng làm việc, lịch tham gia thực hiện công tác giặt là đồ vải của các cá nhân tại gói thầu này. Nhà thầu cũng cam kết không huy động nhân sự có lịch biểu làm việc trùng với gói thầu khác đang triển khai cùng thời điểm. Hồ sơ dự thầu của Công ty Ngọc Minh Châu đã đáp ứng các tiêu chí về nhân sự, về năng lực và kinh nghiệm nêu trong hồ sơ mời thầu. Vì vậy, việc đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu là Công ty Ngọc Minh Châu và việc lựa chọn nhà thầu này trúng thầu là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành.

Về giá trúng thầu của gói thầu nêu trên tuân thủ quy định tại Điều 43 của Luật Đấu thầu năm 2013 và các quy định của hồ sơ mời thầu. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu luôn có bộ phận được phân công kiểm tra, giám sát việc tổ chức đấu thầu. Quá trình thực hiện hợp đồng, lãnh đạo bệnh viện đã phân công cán bộ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn giám sát việc thực hiện gói thầu để bảo đảm đồ vải sau giặt đạt chất lượng nghiệm thu. Trước những thông tin liên quan gói thầu, Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng rà soát lại toàn bộ quy trình đấu thầu và yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong công tác giám sát thực hiện gói thầu...