Đà Nẵng thu hút đầu tư các dự án trọng điểm phát triển kinh tế

Đà Nẵng thu hút đầu tư các dự án trọng điểm phát triển kinh tế

Tại diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 được tổ chức ngày 25/6 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố danh mục dự án thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2026, định hướng đến 2030; trong đó, nhiều dự án hạ tầng lớn đã thu hút sự quan tâm, chú ý của các nhà đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế.