Phường Gia Thụy. Ảnh: hanoi.gov.vn

Sớm tháo gỡ vướng mắc dự án mở rộng đường giao thông ở Gia Thụy (quận Long Biên, Hà Nội)

Thời gian qua, việc thực hiện các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Gia Thụy, UBND quận Long Biên (thành phố Hà Nội) gặp nhiều vướng mắc do chưa được đồng thuận của nhân dân. Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã có nhiều buổi làm việc với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
Điểm di tích Văn phòng làm việc Ban Cán sự liên tỉnh IV, Di tích lịch sử cấp quốc gia Căn cứ kháng chiến B4-Liên tỉnh IV tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông hoang phế.

Hoang hóa các di tích lịch sử tại Đắk Nông

Do còn nhiều hạn chế trong quá trình đầu tư, thiếu đồng bộ, công tác quản lý và vận hành còn bất cập… nên các di tích lịch sử tại Đắk Nông chưa phát huy được giá trị, ý nghĩa. Hiện nay, hầu hết các di tích đã ngừng hoạt động do hư hỏng nghiêm trọng, có những điểm di tích đã hư hỏng hoàn toàn trở nên hoang hóa, chỉ còn lại “dấu tích”.