Đề xuất thành lập diễn đàn các đối tác về đa dạng sinh học và dịch vụ sinh thái

NDO - Ngày 9/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo đề xuất thành lập diễn đàn các đối tác về đa dạng sinh học và dịch vụ sinh thái. Sự kiện do Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Tổng Cục môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường) tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phát biểu đề dẫn hội thảo.
Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho biết: Bảo tồn đa dạng sinh học là vấn đề đang được quan tâm hàng đầu trên toàn cầu. Tuy nhiên, đa dạng sinh học đang bị suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay.

Bà Trần Huyền Trang, đại diện Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho hay: Thực tế trên thế giới, việc thành lập diễn đàn đối tác đa dạng sinh học không phải mới. Đây là hình thức tăng cường trao đổi thông tin giữa các bên, giúp xác lập các định hướng chiến lược, hoạch định chính sách, xác lập các biện pháp thực hành hiệu quả hơn.

Tại Việt Nam, nhiều cơ chế đối thoại và hợp tác cũng đã được thiết lập nhằm thúc đẩy sự tương tác giữa nhiều bên, bao gồm cả trong và ngoài nước nhằm định hướng chính sách, tìm kiếm các sáng kiến hiệu quả cũng như xác định trọng tâm cho công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả hơn. Tuy nhiên, các diễn đàn tại Việt Nam lại thiếu nguồn lực để duy trì lâu dài, cũng như thiếu đơn vị chuyên trách vận hành. Do đó, Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đã đề xuất thành lập diễn đàn các đối tác về đa dạng sinh học và dịch vụ sinh thái.

Đề xuất thành lập diễn đàn các đối tác về đa dạng sinh học và dịch vụ sinh thái ảnh 1

Bà Trần Huyền Trang, chuyên viên Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học trình bày đề xuất về diễn đàn.

“Mục tiêu của diễn đàn này nhằm thúc đẩy cơ chế hợp tác sâu rộng giữa các bên liên quan nhằm thu hút nguồn lực, tăng cường hiệu quả quản lý, bảo tồn, phục hồi các giá trị đa dạng sinh học của Việt Nam”, đại diện Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học nhấn mạnh.

Cụ thể, diễn đàn hướng tới việc thiết lập và duy trì cơ chế hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác phát triển và nhà tài trợ và khối doanh nghiệp về bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học; tạo lập và duy trì các trao đổi, phản biện nhằm hỗ trợ việc hoàn thiện hệ thống chính sách về đa dạng sinh học.

Ngoài ra, diễn đàn cũng nhằm thiết lập và duy trì được các hoạt động kết nối giữa khoa học và chính sách giúp định hướng, thực hiện các hoạt động quản lý, bảo tồn, phát triển giá trị đa dạng sinh học.

“Diễn đàn sẽ hỗ trợ thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, bà Trang cho biết thêm.

Diễn đàn bao gồm nhiều chủ đề xuyên suốt nhằm bảo tồn và phục hồi các giá trị đa dạng sinh học góp phần phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp như: Chính sách về đa dạng sinh học; Bảo tồn và phục hồi các loài nguy cấp; Quản lý và phục hồi hệ sinh thái; Dịch vụ sinh thái và du lịch dựa vào thiên nhiên. Dựa trên các nhóm chủ đề này, diễn đàn sẽ tổ chức thành 4 chương trình hoạt động trụ cột bao gồm: Chính sách về đa dạng sinh học; Tài chính bền vững; Khoa học và quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học và các chủ đề có liên quan khác…

Đề xuất thành lập diễn đàn các đối tác về đa dạng sinh học và dịch vụ sinh thái ảnh 2

Quang cảnh buổi hội thảo.

Diễn đàn được chủ trì, vận hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường với sự phối hợp với các đối tác chính như UNDP, WWF. Nguồn lực vận hành diễn đàn được đề xuất lấy từ ngân sách nhà nước cũng như huy động từ các nguồn xã hội hóa khác.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa những ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề xuất; đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào hiệu quả của Diễn đàn các đối tác về đa dạng sinh học và dịch vụ sinh thái trong tương lai gần.

Kết thúc cuộc họp, bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ghi nhận ý kiến của các đại biểu, đồng thời cho biết đây là những thông tin hữu ích cho việc hoàn hiện đề xuất thời gian tới đây.

Theo đề xuất của Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, diễn đàn các đối tác đa dạng sinh học và dịch vụ sinh thái bước đầu sẽ được triển khai giai đoạn I trong giai đoạn 2023-2025.
Cụ thể, trong năm 2023, ban thư ký và các nhóm công tác sẽ được thành lập. Trên cơ sở này, kế hoạch hoạt động chi tiết cho diễn đàn sẽ được xây dựng.

Từ năm 2024, các diễn đàn thường niên, diễn đàn chủ đề, các hoạt động khác trong khuôn khổ diễn đàn sẽ được vận hành và duy trì hoạt động.