Đẩy mạnh phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam đến người dân cả nước

NDO -

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết dưới sự chủ trì của đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem phim tài liệu về “Quá trình xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết”; nghe báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giới thiệu 2 chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và Nội dung cơ bản các văn bản quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam.

Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Ngày 25/11/2020, Chủ tịch nước có Lệnh số 11/2020/L-CTN công bố Luật. Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

Luật gồm 6 chương, 36 điều. Trên cơ sở các điều khoản của Luật Biên phòng Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ trì xây dựng, tham mưu với Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng ban hành 2 nghị định và 2 thông tư quy định chi tiết.

Đồng thời, xây dựng đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật, các nghị định quy định chi tiết nhằm giới thiệu đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên phạm vi cả nước nâng cao nhận thức pháp luật, gắn với thi hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương và đời sống hằng ngày.

2-img_0889.jpg -0
 Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các ban, bộ, ngành trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có biên giới, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt triển khai, tập huấn cho các đối tượng thuộc thẩm quyền nắm vững những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam.

Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân chủng, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cần khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, phối hợp các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền và cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hoàn thành trong quý II/2022.