Đảng bộ Agribank đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

NDO - Đảng bộ Agribank là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, là tổ chức đảng chưa toàn hệ thống có 123 chi/đảng bộ trực thuộc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 4.500 đảng viên.
0:00 / 0:00
0:00
Đảng bộ Agribank đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Năm 2022, hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Agribank xác định làm tốt công tác xây dựng đảng, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ chính trị của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Linh hoạt, thích ứng an toàn, hiệu quả

Năm 2022, trước những thách thức về vấn đề lạm phát, bất ổn kinh tế vĩ mô, nhất là áp lực từ bối cảnh thế giới, Đảng ủy Agribank tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng trong toàn hệ thống làm tốt công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức đảng đã tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Đại hội Đoàn thanh niên Agribank nhiệm kỳ 2022-2027; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để vận hành Đảng bộ toàn hệ thống Agribank.

Đảng ủy Agribank đã ban hành các nghị quyết, quy chế, quy định... và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có tính khả thi, phù hợp yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, đồng thời chỉ đạo nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Agribank, thông qua đó nghiêm túc đánh giá kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần tiếp tục phát huy và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh đã phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vận dụng sáng tạo và an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiều giải pháp linh hoạt phù hợp được các đơn vị triển khai như: hỗ trợ khách hàng vay vốn, thực hiện chính sách cơ cấu nợ, hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước; chủ động tiết giảm, san sẻ từ lợi nhuận 2.000 tỷ đồng để giảm lãi suất cho vay hỗ trợ gần 2,2 triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất quy mô 160.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh, vượt qua tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Cùng đó, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, triển khai hiệu quả bảy chương trình tín dụng chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Agribank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số và đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt là triển khai thành công mô hình Ngân hàng số - Agribank Digital tại nhiều địa phương giúp khách hàng trải nghiệm sử dụng dịch vụ ngân hàng không qua giao dịch viên, là cơ sở đẩy mạnh ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng số.

Agribank tích cực phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, cùng ngành ngân hàng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số; cùng các đơn vị trong Khối doanh nghiệp Trung ương nâng cao uy tín, vị thế của doanh nghiệp Việt, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với Đề án phát triển thị trường trong nước.

Hoạt động an toàn, hiệu quả, đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Agribank đạt 1,87 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 1,44 triệu tỷ đồng, trong đó trên 65% dư nợ cho vay phục vụ phát triển "Tam nông".

Nguồn vốn Agribank chiếm tỷ trọng lớn nhất thị phần tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo quy định. Kết quả kinh doanh đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra, tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất đối với ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng với ngân sách 600 tỷ đồng tài trợ cho lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà ở cho các đối tượng chính sách.

Uy tín, thương hiệu của Agribank tiếp tục được khẳng định thông qua sự đánh giá, ghi nhận, vinh danh của các tổ chức có uy tín trong nước và quốc tế và đặc biệt giá trị thương hiệu tiếp tục tăng mạnh, là Thương hiệu Quốc gia năm 2022; Moody’s xếp hạng tín nhiệm Agribank ở mức Ba2, tương đương mức tín nhiệm qốc gia và là thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất Việt Nam theo đánh giá của Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance.

Với những kết quả đạt được năm 2022, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Agribank vinh dự là một trong 7 đảng bộ trực thuộc được Đảng ủy Khối tặng thưởng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hoàn thiện mô hình tổ chức đảng tạo động lực bứt phá

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu, mục tiêu trọng tâm, các đột phá phát triển, các nhiệm vụ và giải pháp hướng đến mục tiêu chung. Đó là: Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; đổi mới sáng tạo, tiếp tục xây dựng Agribank hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng số; chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần; phấn đấu đứng trong Tốp 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.

Năm 2023 được xác định có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế và hoạt động ngân hàng, để thực hiện các mục tiêu đề ra, ngày 5/1/2023 Đảng ủy Agribank đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 19-NQ/ĐU-NHNo về nhiệm vụ công tác năm 2023, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung triển khai Đề án Đảng bộ toàn ngân hàng theo Quy định 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022, Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư. Đây sẽ là một nhiệm vụ quan trọng góp phần hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ chuyên môn; là khâu then chốt tạo đột phá trong công tác tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động toàn hệ thống ngân hàng.

Để tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ Agribank đặt mục tiêu trong năm 2023 phấn đấu 100% tổ chức đảng trực thuộc xếp loại chất lượng “hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó, có từ 80% được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; hơn 95% đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng gắn với chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới phù hợp mô hình đảng bộ toàn ngân hàng.

Cùng với tiến hành Đề án Đảng bộ toàn ngân hàng, Đảng ủy Agribank cũng chỉ đạo quyết liệt triển khai Đề án chiến lược phát triển Agribank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, cùng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối doanh nghiệp Trung ương đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Tiếp nối kết quả đầy khích lệ năm 2022, toàn Đảng bộ, toàn hệ thống Agribank vững tin bước sang năm 2023 với tinh thần và khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích hướng đến kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Agribank (26/3/1988-26/3/2023); quyết tâm đẩy mạnh hoạt động an toàn, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, kế hoạch đề ra năm 2023, ghi dấu hành trình tự hào 35 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.