Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

NDO -

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21/10/2021 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Trụ thế: 105 năm - Hạ lạp: 85 năm.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Sáng 21/10, Hội đồng Chứng minh - Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội thông tin: Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện chủ Tổ đình Viên Minh (Chùa Giáng) - xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, do niên cao, lạp trưởng, đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Trụ thế: 105 năm - Hạ lạp: 85 năm.

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 13 giờ ngày 21/10/2021 (ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu). Kim quan được tôn trí tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng chính thức từ 7 giờ ngày 22/10/2021 đến hết ngày 23/10/2021 (từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 9 năm Tân Sửu).

Lễ truy điệu được cử hành lúc 9 giờ ngày 24/10/2021 (ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu), sau đó cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.