Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang và Bến Tre

NDO -

Sáng 30-9, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI (giai đoạn 2020-2025). Đến dự có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và 240 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phó Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân điển hình tỉnh Hà Giang.
Phó Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân điển hình tỉnh Hà Giang.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh trong những năm qua tiếp tục được phát triển và có nhiều đổi mới. Qua các phong trào thi đua, đã phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền giới thiệu, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình. Góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Khẳng định vai trò và ý nghĩa của phong trào thi đua và công tác khen thưởng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang.

Trong năm năm, thực hiện các phòng trào thi đua, tỉnh đã có 18 cá nhân được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 52 cá nhân, 19 tập thể được nhận Huân chương Lao động các hạng; 23 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 105 cá nhân, 34 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và hàng nghìn cá nhân, tập thể được khen thưởng của T.Ư và của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích của đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đạt được trong năm năm qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Hà Giang cần vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc vào điều kiện thực tế địa phương; phát huy hơn nữa sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và công việc hằng ngày; tích cực phát hiện mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội; cán bộ, đảng viên và nhất là người đứng đầu phải gương mẫu trong thực hiện thi đua để người dân noi theo; thi đua gắn với khen thưởng, động viên kịp thời các điển hình tiên tiến. Hà Giang cần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; xây dựng và bảo tồn văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; ưu tiên đầu tư cho giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các nhà tài trợ đã trao tặng tỉnh Hà Giang 4,5 tỷ đồng xây để dựng các công trình phúc lợi và nhà tình nghĩa. Phó Chủ tịch nước cũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho hai cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho sáu cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã tặng Bằng khen cho ba tập thể có đóng góp cho công tác an sinh xã hội, 60 tập thể và 180 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre
* Ngày 30-9, tại thành phố Bến Tre, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 10 (2020-2025). 

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI -0
 

Trong năm năm qua, phong trào thi đua (PTTĐ) và công tác khen thưởng của tỉnh đã chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành, các đơn vị đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo ra nhiều PTTĐ với hình thức đa dạng, phù hợp thực tiễn của địa phương, đơn vị. Nhiều PTTĐ có sức lan tỏa sâu rộng, thật sự đi vào đời sống người dân, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Từ các PTTĐ, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng. Đồng thời, thu hút sự quan tâm, tham gia của các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn, giúp tỉnh vượt khó vươn lên.

Qua năm năm, rất nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng gồm: 24.791 Bằng khen cấp tỉnh, 399 Cờ thi đua cấp tỉnh 399, 438 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 32 Cờ thi đua Chính phủ, 341 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 71 Huân chương Lao động các hạng...

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao Huân chương Lao động hạng ba cho một cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước.

Nhân dịp này, Chính phủ tặng Cờ thi đua cho hai tập thể, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho hai tập thể, hai cá nhân và phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho một cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tám tập thể, 33 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong PTTĐ đua yêu nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020.