Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè

NDO -

NDĐT - Ngày 6-5, tại TP Hồ Chí Minh, huyện Nhà Bè tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đây là huyện được Thành ủy TP Hồ Chí Minh chọn tổ chức đại hội điểm trước khi triển khai diện rộng.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu thăm gian hàng triển lãm tại đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu thăm gian hàng triển lãm tại đại hội.

Theo báo cáo chính trị đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, các ngành kinh tế của huyện tăng trưởng ổn định hằng năm từ 12-12,2%; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 12,14%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (12%). Trong đó, ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn và có tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 12,53%, cao hơn tăng trưởng bình quân các ngành kinh tế; ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hằng năm 10,54%. Sản xuất nông nghiệp truyền thống thu hẹp nhanh, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao bước đầu hình thành, có xu hướng tăng. Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh tăng cao cả về số lượng và vốn đăng ký hoạt động. Kinh tế hợp tác được củng cố, hiện nay toàn huyện có 16 hợp tác xã, tăng sáu hợp tác xã so với năm 2016.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư, từng bước hoàn thiện, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, tác động mạnh đến sự thay đổi bộ mặt nông thôn. Huyện đã huy động và sử dụng nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Nhiều tuyến đường, cầu, trường học và các công trình phúc lợi công cộng được xây mới và nâng cấp. Riêng chương trình đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã thực hiện hoàn thành 74 công trình, với tổng số vốn gần 457,09 tỷ đồng, trong đó người dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 137,343 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ qua, thu ngân sách nhà nước luôn đạt và vượt kế hoạch được giao hằng năm, ước tổng thu trong trong nhiệm kỳ 5.268,176 tỷ đồng, đạt 102,51% dự toán, bằng 2,83 lần so với nhiệm kỳ trước.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, 5 năm qua, huyện Nhà Bè tiếp tục đầu tư phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục, chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học được nâng cao; hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Công tác chăm lo các chế độ cho diện chính sách, người có công luôn được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tinh thần tương thân tương trợ tiếp tục được lan tỏa, thu hút nhiều nguồn lực xã hội chăm lo tốt cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nhất là trong các dịp lễ, tết, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương… Huyện đã thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững theo chuẩn mới của thành phố, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,30% so với nhiệm kỳ 7,08%, cơ bản hoàn thành 3/5 chiều nghèo xã hội.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, xây dựng nông thôn mới tiếp tục tạo được sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư; hệ thống thiết chế văn hóa từng bước hoàn thiện, các hoạt động lễ, hội, việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao có chuyển biến tích cực. 5 năm qua, các chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2015- 2020 được tập trung triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Về xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Nhà Bè tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư khóa XII về công tác xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tư tưởng chính trị có đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện; việc cung cấp thông tin định hướng dư luận, đấu tranh phản bác quan điểm xuyên tạc, sai trái kịp thời hơn. Thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng ngày càng nền nếp, thông qua kiểm điểm hằng năm, 100% cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên đã nhận diện được 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và nghiêm túc xây dựng chương trình khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, duy trì nền nếp việc học tập, sinh hoạt theo chủ đề toàn khóa và hằng năm. Qua đó, việc phát hiện, tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng nhiều tấm gương điển hình đã tác động mạnh mẽ việc học tập và làm theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Nhà Bè đã đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trong 5 năm tới của các ngành kinh tế là 12%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm. Hằng năm, huyện giải quyết việc làm từ 6.300 đến 6.500 lượt lao động; tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 3,5%. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố còn 0,5%, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 1,3 lần so với năm 2020… Ba chương trình trọng điểm của huyện Nhà Bè trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Chương trình xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025; Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn huyện Nhà Bè giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo và Chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nhà Bè đã kế thừa, phát huy truyền thống Đảng bộ huyện và thành quả của các thế hệ đi trước; đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn, qua đó phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, để chuyển đổi từ huyện lên quận, huyện Nhà Bè cần chú trọng đến việc quy hoạch lại sử dụng đất, quy hoạch lại hạ tầng để phát triển dịch vụ công nghiệp, dịch vụ 4.0 để tạo năng suất cao trong sản xuất kinh doanh, phải thành lập hội đồng phát triển để định hướng phát triển dịch vụ cho Nhà Bè, hình thành khu dịch vụ công nghệ cao...

Nhà Bè cần đẩy mạnh đổi mới toàn diện trong công tác quản lý, khẳng định lấy hài lòng người dân làm thước đo hiệu quả quản lý của tổ chức đảng, chính quyền. Huyện Nhà Bè cần chú trọng đến xây dựng gia đình hạnh phúc, nhằm khẳng định, phát huy giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam. Trong xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị huyện Nhà Bè cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội trong việc giám sát hoạt động của đảng, chính quyền, từ đó tạo sự chuyển động nhanh đáp ứng nhu cầu cuộc sống, gắn với phong trào thi đua, phát huy sáng tạo của nhân dân trên mọi lĩnh vực. Huyện tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm trật tự trị an trên địa bàn nói riêng và thành phố nói chung.