Chính sách tài khóa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, gắn kết xã hội

Chính sách tài khóa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, gắn kết xã hội

 Sáng 25-11 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên điều phối của Liên minh Công bằng Thuế (VATJ), đã tổ chức Diễn đàn Chính sách Tài khóa và Phát triển Việt Nam 2020 với chủ đề “Chính sách Tài khóa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và gắn kết xã hội”.