Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp thứ 11 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO -

Sáng 24-3, tại Thủ đô Hà Nội, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Đại biểu dự Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
  Vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". (Ảnh: TRẦN HẢI)
Đại biểu dự Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh -0

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TRẦN HẢI)

 Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.  (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 11 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
Nhà Quốc hội, nơi khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 11 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
 Quân nhạc cử hành Quốc thiều. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đại biểu trở lại Nhà Quốc hội dự phiên Khai mạc kỳ họp thứ 11. (Ảnh: TRẦN HẢI)