Đà Nẵng chú trọng chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh

NDO - Ngày 14/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá tình hình các mặt công tác quý III, 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 và cho ý kiến một số nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 9, tập trung công tác xây dựng Đảng.
Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 9, tập trung công tác xây dựng Đảng.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các Ban Xây dựng đảng đóng tại thành phố Đà Nẵng, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ thành phố, lãnh đạo các cơ quan Đảng trực thuộc Thành ủy, các sở ban ngành thành phố.

Hội nghị tập trung thảo luận, phân tích những điểm nổi bật về tình hình chính trị, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội… trong 9 tháng đầu năm 2022. Đồng thời phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; những khó khăn, vướng mắc phải giải quyết; những thách thức phải vượt qua, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm, dự báo kịch bản những tháng còn lại và năm 2023.

9 tháng đầu năm, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được Đà Nẵng chú trọng, thực hiện, bảo đảm chương trình, kế hoạch đề ra. Chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đạt kết quả tích cực. Việc triển khai Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố dần đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, công tác tư tưởng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới. Một số đề án, nội dung theo Nghị quyết, Chương trình làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022 triển khai còn chậm, xin gia hạn nhiều lần. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn, trong 9 tháng đầu năm kết nạp 861 đảng viên mới, mới đạt 47,15% kế hoạch.

Kinh tế thành phố đang hồi phục tích cực với nhiều kết quả khả quan, GRDP quý 3 tăng 39,2%; 9 tháng đầu năm tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên một số lĩnh vực còn yếu, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài giảm về số vốn so với cùng kỳ, chưa thu hút được những dự án lớn; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo cơ bản phục hồi nhưng không đồng đều. Công tác giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Hội nghị cũng thảo luận và cho ý kiến về 5 nội dung quan trọng, như Thành lập khu phi thuế quan; Phát triển nguồn nhân lực khu vực tư tại một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thông báo nhanh kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 tại Hà Nội. Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện, ban hành các kết luận, nghị quyết quan trọng về các vấn đề kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Thành ủy đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung rà soát, chỉ đạo triển khai hoàn thành các nội dung công tác trọng tâm năm 2022, nhất là các nội dung còn tồn đọng, chậm tiến độ; tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 45-KH/TU về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; cụ thể hóa triển khai các quy định, kết luận của Trung ương về tổ chức, bộ máy, biên chế và công tác cán bộ; tiếp tục rà soát, kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt thành phố.

Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết năm 2022; đẩy mạnh tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh; tổ chức tốt các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.