Các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

50 nhóm vấn đề được cử tri Thủ đô gửi tới Quốc hội

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 10 đơn vị, trực tuyến đến 597 điểm cầu với gần 7.000 cử tri tham dự.