(Ảnh minh họa)

Không báo cáo, hai nhà đầu tư bị phạt 150 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hai nhà đầu tư là CTCP An Trường An và ông Phạm Minh Công, tổng số tiền 150 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định pháp luật; không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.