Hoán đổi nợ xanh

Thứ Hai, 12-04-2021, 01:47

Tại hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa diễn ra, nhân bàn chuyện giãn nợ cho các nước nghèo, giới chuyên gia đã giới thiệu một ý tưởng, được đánh giá là sáng tạo và khả thi, tạm gọi là "hoán đổi nợ xanh".

Theo đó, đề xuất gắn việc xóa hoặc giãn nợ với các dự án đầu tư phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Cả IMF và WB đều cho rằng, các nước có thu nhập thấp đang chìm trong khủng hoảng kép, vừa chịu áp lực trả nợ, vừa đương đầu thách thức về môi trường và phát triển. Ðại dịch Covid-19 khiến nhiều nước có ngân sách eo hẹp càng khó khăn hơn về tài chính, trong khi rủi ro ngày càng nhiều do biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường. Các nguồn hỗ trợ tài chính khẩn cấp chỉ đủ để giải quyết tác động nghiêm trọng từ đại dịch và khủng hoảng kinh tế.

Nợ công của các nước nghèo vốn đã lớn, lại tăng cao thời đại dịch. Bước vào giai đoạn phục hồi, "đầu tư xanh" được khuyến khích. Giải pháp đổi nợ bằng các dự án xanh có ý nghĩa quan trọng, vừa giúp bớt gánh nặng nợ công, vừa thúc đẩy phát triển bền vững.

 

VŨ HÀ