Chuyển quyền sở hữu hơn 6,6 triệu cổ phiếu AAA

NDO -

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã chuyển quyền sở hữu hơn 6,6 triệu cổ phiếu AAA cho các công ty.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 1001/UBCK-PTTT ngày 1/3/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán AAA, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu AAA như sau:

STT

Họ và tên bên chuyển quyền sở hữu

Họ tên bên nhận chuyển quyền sở hữu

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

1

Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;

AAA

2.561.983

2

Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam

2.892.561

3

Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

1.239.669

Tổng cộng

6.694.213

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 4/3/2022.