Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu, cấp mã giao dịch cho các công ty

NDO -

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã cấp mã giao dịch cho Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers, Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải-CTCP và chuyển quyền sở hữu hơn 59 nghìn cổ phiếu MBB cho các nhà đầu tư.

VSD vừa chuyển quyền sở hữu hơn 59 nghìn cổ phiếu MBB cho các nhà đầu tư. (Ảnh minh họa)
VSD vừa chuyển quyền sở hữu hơn 59 nghìn cổ phiếu MBB cho các nhà đầu tư. (Ảnh minh họa)

Cấp mã giao dịch cho Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 01/2022/GCNCP-VSD ngày 6/1/2022 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Trụ sở chính: Tầng 9 tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 33776699

Fax: 024 32223070

Vốn điều lệ: 339.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Mã chứng khoán: VUA

Mã ISIN: VN000000VUA8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 33.900.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 339.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 7/1/2022, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers đăng ký giao dịch cổ phiếu VUA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu VUA được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải-CTCP được cấp mã TED

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 02/2022/GCNCP-VSD ngày 7/1/2022 và cấp mã chứng khoán cho Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP

Trụ sở chính: Số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 38514431

Fax: 024 38514980

Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP

Mã chứng khoán: TED

Mã ISIN: VN000000TED0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 12.500.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 125.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10/1/2022, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP đăng ký giao dịch cổ phiếu TED trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TED được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu 59.053 cổ phiếu MBB

Căn cứ công văn số 8884/UBCK-PTTT ngày 24/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 59.053 cổ phiếu MBB, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán
sở hữu

1

Lại Thanh Huyền

Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội

3.289

2

Nguyễn Thị Thúy

3.289

3

Võ Thị Hồng Mỹ

2.192

4

Lê Thị Lệ Quyên

3.289

5

Đào Đức Nhơn

6.423

6

Đỗ Anh Tuấn

10.967

7

Nguyễn Thành Nhân

6.579

8

Vũ Tiến Đạt

3.289

9

Trần Việt Thắng

8.147

10

Nguyễn Thị Thúy An

2.505

11

Trần Thị Hạnh

2.505

12

Đặng Thị Huế

6.579

Tổng cộng

 59.053

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 6/1/2022.