Chuyện lớn... chuyện nhỏ

Tin "rác"

Chuyện lớn... chuyện nhỏ ảnh 1

Bây giờ báo mạng tràn lan

Đủ loại tin tức cứ là vô tư

Xa gần chẳng thiếu tin gì

Trên trời, dưới đất... đến xì-căng-đan

Giật gân tít lớn giăng hàng

Nhiều tin thất thiệt hoang mang lòng người

Siết chặt quản lý tức thời

Chớ để lỏng lẻo, buông lơi khó lường.

VĂN LÊ

Chất lượng công trình

Chuyện lớn... chuyện nhỏ ảnh 2

Hợp đồng xây dựng xem ra

Hai bên ký kết rất là nghiêm minh

Sau khi thầu được công trình

Bên B "lại quả" ân tình bên A

"Luật ngầm" đã có từ xưa

Đem tiền biếu tặng ông kia, bà này

Bên B muốn có tiền xài

Làm kém chất lượng mới moi được tiền

Bê-tông mác thấp cứ lèn

Sắt thép kém chất vẫn chen được vào

A, B xác nhận ào ào

Hai bên ký kết bàn giao công trình

Trông kìa: Chất lượng công trình

Nhà lún, đường nứt, cầu vênh, sơn nhòe

Kiểu làm này vẫn diễn ra

Phải cần chấn chỉnh không thì nguy to.

LÊ NAM

Chuyện lớn... chuyện nhỏ ảnh 3

Chuyện lớn... chuyện nhỏ ảnh 4

Chuyện lớn... chuyện nhỏ ảnh 5

Chuyện lớn... chuyện nhỏ ảnh 6

Chùm tranh của QUÁN LAM, CHU ĐỨC TIẾN, Vî AN LAI và TRẦN QUYẾT THẮNG.