Một số chương trình phát sóng ngày 18-10

Chủ Nhật, 18-10-2020, 02:29

06:00 Chào ngày mới  

07:00 Balo du lịch

09:00 Thanh âm còn mãi: Nghe câu ví phường vải

09:30 Luận đàm: Những vấn đề đặt ra trong chuyển đổi số

10:30 Phóng sự: Chiến thắng Biên giới 1950, rạng ngời Cao Bằng thời chống Pháp

10:45 Nhìn từ Hà Nội: Ngăn đà suy giảm kinh tế toàn cầu

11:00 Thủ đô ngày mới: Hà Nội hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

11:30 Thời sự  

13:00 Góc nhìn văn hóa: Vai trò của Hội Nhà văn Việt Nam với sự phát triển của văn học Việt Nam đương đại

14:00 Dân tộc và phát triển: Người Tày Cao Bằng làm giàu từ sản vật

15:00 Môi trường và tài nguyên: Báo động ô nhiễm rác thải điện tử

15:45 Nói thẳng: Ðạo "nghệ thuật" và phẩm chất người nghệ sĩ

17:45 Muôn màu cuộc sống: Gốm tay - Tinh hoa từ đất

19:05 Phim truyện: Con đường thành sao - Tập 6

20:00 Truyền hình trực tiếp: Trái tim nhân ái

22:00 Thời sự