Một số chương trình phát sóng ngày 10-5

Thứ Hai, 10-05-2021, 02:15

06:00 Chào ngày mới

07:00 Ðối ngoại và Hội nhập: Việt Nam: Tháng Chủ tịch HÐBA 2021 thành công tốt đẹp

07:45 Muôn màu cuộc sống: Vietnam local makers sân chơi thủ công của người trẻ

10:30 Cuộc sống nơi đầu sóng: Ðiểm tựa của ngư dân vùng biển

11:30 Thời sự

13:40 Môi trường và Tài nguyên: Khi nhựa xâm chiếm cuộc sống

15:00 Khoa học và Ðời sống: Nền tảng dịch vụ sở hữu trí tuệ

15:45 Kinh tế và dự báo: Tương lai gần cho phát triển ngân hàng số tại Việt Nam

18:00 Năng lượng và Cuộc sống: Tín dụng cho năng lượng tái tạo tại Việt Nam

18:15 45’ Chiều

20:00 Vì một Việt Nam hùng cường: Những vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

20:20 Người tốt - Việc tốt

20:30 Bình luận - Phê phán: Thách thức từ doanh nghiệp công nghệ đa quốc gia

20:45 Tạp chí Lao động và Xã hội: Bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo đảm lợi ích của người tham gia

22:00 Thời sự