Thay đổi thông tin lưu ký, cấp mới nhiều mã giao dịch trong tuần qua

Chủ Nhật, 17-10-2021, 11:53
Ảnh minh họa.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua trung tâm đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và cấp nhiều mã giao dịch cho các công ty.

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Ngày 11/10/2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ (sửa đổi) số 20/GCNTVBT-2 cho PHS như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

2. Trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 8 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh

3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ trực tiếp

4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Chen Chia Ken - Tổng Giám đốc

5. Vốn điều lệ: 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng)

6. Điện thoại: 08. 54135479          

7. Fax: 08. 54135472

8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 04/GCN-UBCK ngày 16/6/2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên bù trừ kể từ ngày 11/10/2021, thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 1.400.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm tỷ đồng)  

Cấp mới 2 mã trái phiếu cho Công ty cổ phần Tập đoàn Masan

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 40/2021/GCNTP-VSD ngày 14/10/2021 và cấp mã trái phiếu cho Công ty cổ phần Tập đoàn Masan như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Trụ sở chính: Phòng 802, tầng 8, Toà nhà Central plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6256 3862

Fax: (028) 3827 4115

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 14/10/2021

Vốn điều lệ: 1.805.346.920.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu MSNH2023053

Mã chứng khoán: MSN120012

Mã ISIN: VNMSN1200124

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 15/10/2021, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tập đoàn Masan đăng ký niêm yết trái phiếu MSN120012 tại SGDCK Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 41/2021/GCNTP-VSD ngày 14/10/2021 và cấp mã trái phiếu cho trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Trụ sở chính: Phòng 802, tầng 8, Toà nhà Central plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6256 3862

Fax: (028) 3827 4115

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 14/10/2021

Vốn điều lệ: 1.805.346.920.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu MSNH2023052

Mã chứng khoán: MSN120011

Mã ISIN: VNMSN1200116

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 15/10/2021, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tập đoàn Masan đăng ký niêm yết trái phiếu MSN120011 tại SGDCK Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam được cấp mã chứng quyền CVIC2106

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 129/2021/GCNCW-VSD ngày 12/10/2021 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.11

Mã chứng quyền: CVIC2106

Mã ISIN: VN0CVIC21066

Mã chứng khoán cơ sở: VIC

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 7 tháng

Ngày đáo hạn: 27/4/2022

Tỷ lệ chuyển đổi: 20:1

Giá thực hiện: 98.888 đồng

Giá phát hành: 1.000 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 5.000.000 Chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 5.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13/10/2021, VSD nhận lưu ký số Chứng quyền đăng ký trên.

* CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVIC2106 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

A.N