300 triệu cổ phiếu Thiết bị Điện Gelex giao dịch trên UPCoM

Thứ Tư, 02-03-2022, 17:24
(Ảnh minh họa)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo, ngày 8/3 tới, sẽ chính thức đưa 300 triệu cổ phiếu GEE của Công ty cổ phần Thiết bị Điện Gelex, trị giá 3.000 tỷ đồng vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 25 nghìn đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Thiết bị Điện Gelex (mã chứng khoán: GEE) tiền thân là Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện được thành lập ngày 29/8/2016 với vốn điều lệ 368 tỷ đồng. Năm 2018, Công ty tăng vốn điều lệ lên 2.218,7 tỷ đồng; tháng 8/2021, Công ty tăng vốn điều lệ từ 2.218,7 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần năm 2020 của Công ty đạt 16.072 tỷ đồng, tăng trưởng 27,1% so doanh thu 12.641 tỷ đồng đạt được năm 2019. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 656 tỷ đồng. Còn năm 2021 doanh thu thuần đạt 18.714 tỷ đồng, tăng 16,4% so năm 2020 và lãi sau thuế 655 tỷ đồng, đi ngang so cùng kỳ.

Tổng tài sản của Công ty tính đến cuối năm 2021 là hơn 23.123 tỷ đồng, tăng 60,6% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm 29% tổng tài sản, đạt hơn 6.780 tỷ đồng, gấp 2,2 lần thời điểm đầu năm.

Tổng nợ phải trả của Công ty đạt giá trị hơn 17.136 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2021, tăng 59%. Trong đó tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn chiếm 67%, đạt hơn 11.482 tỷ đồng.

Năm 2022, Công ty lên kế hoạch doanh thu tăng nhẹ 3,7%, đạt 19.410 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 132% lên mức 1.520 tỷ đồng. GEE cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 10% từ 3.000 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng.

Về kế hoạch cổ tức, Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

M.K