Sáu nhà đầu tư chứng khoán bị phạt 265 triệu đồng

Thứ Sáu, 30-04-2021, 16:59
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính sáu nhà đầu tư, gồm hai tổ chức và bốn cá nhân, với tổng số tiền phạt lên tới 265 triệu đồng, do: báo cáo, công bố thông tin không đúng thời hạn, quy đinh pháp luật; vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty; không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo đó, ngày 29-4, Thanh tra UBCKNN xử phạt hành chính ông Trịnh Xuân Giáo (địa chỉ tại 141 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội), số tiền 25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ngày 8-12-2020, ông Trịnh Xuân Giáo, chủ tài khoản số 077C281948 mở tại Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) mua 31.890 cổ phiếu EVE của CTCP Everpia làm tăng khối lượng (tỷ lệ) sở hữu từ 1.872.650 cổ phiếu EVE (4,92%) lên 1.904.540 cổ phiếu EVE (5,01%) và trở thành cổ đông lớn của CTCP Everpia.

Tuy nhiên, đến ngày 27-1-2021, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo khi trở thành cổ đông lớn của ông Trịnh Xuân Giáo.

* Trước đó, ngày 28-4, Thanh tra UBCKNN xử phạt hành chính CTCP Xây dựng Coteccons, (địa chỉ tại 236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), số tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 không có nội dung về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty.

Đồng thời, công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của công ty đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30-6-2020 được soát xét; trong năm 2019 và sáu tháng đầu năm 2020, công ty có các giao dịch với các tổ chức liên quan người nội bộ công ty.

Tuy nhiên, giao dịch giữa công ty với các bên liên quan trong năm 2019 và sáu tháng đầu năm 2020 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.

* Cùng ngày 28-4, Thanh tra UBCKNN xử phạt hành chính Samarang Asian Prosperity (địa chỉ: 11A Avenue Monterey L-2163 Luxembourg), số tiền 25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 17-12-2020, Samarang Asian Prosperity, cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH), bán 172.870 cổ phiếu HAH làm giảm khối lượng (tỷ lệ) sở hữu từ 4.773.832 cổ phiếu (10,07%) xuống 4.600.962 cổ phiếu (9,71%) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua ngưỡng 1% (từ ngưỡng 10% xuống ngưỡng 9%).

Tuy nhiên, đến ngày 31-12-2020, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% của Samarang Asian Prosperity.

* Ngày 28-4, Thanh tra UBCKNN xử phạt hành chính ông Võ Trung Kiên (địa chỉ tại 76 Lê Quang Định, phường 9, Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu), số tiền 25 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ông Võ Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc CTCP Xây dựng DIC Holdings (MCK: DC4), bán 30.000 cổ phiếu DC4 vào ngày 10-12-2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

* Ngày 28-4, Thanh tra Ủy UBCKNN xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị Phương Nga (địa chỉ tại 49/40, đường số 51, Phường 14, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), số tiền 25 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngày 1-10-2019, bà Nguyễn Thị Phương Nga là người liên quan bà Nguyễn Phương Thảo, Kế toán trưởng CTCP Dầu thực vật Tường An (MCK: TAC) đã thực hiện bán 43.000 cổ phiếu TAC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

* Ngày 28-4, Thanh tra UBCKNN xử phạt hành chính ông Nguyễn Hoản (địa chỉ tại 203 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), số tiền 10 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ông Nguyễn Hoản, người liên quan ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh (MCK: HDB) mua 19.000 cổ phiếu HDB ngày 16-11-2020, bán 19.000 cổ phiếu HDB ngày 18-12-2020 và bán 5.110 cổ phiếu HDB ngày 28-12-2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

M.K