Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết các trí thức tiêu biểu của thủ đô Hà Nội

NDO -

NDĐT - Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, ngày 26-1 (29 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, chúc Tết tại nhà riêng Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu; GS, TS, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Thu Hà; Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hà Minh Đức. Cùng đi với Chủ tịch nước Trần Đại Quang có Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Tổng Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Trần Văn Nhung; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu.

Đến thăm, chúc Tết Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ tình cảm kính trọng đối với một trí thức lớn hội tụ nhiều phẩm chất cao đẹp của thời đại, một nhà khoa học có uy tín, tâm huyết với sự nghiệp văn hóa, khoa học của nước nhà, một công dân mẫu mực của thủ đô Hà Nội. Khẳng định “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, để đất nước tận dụng được những thời cơ, vận hội, vượt lên các thách thức, khó khăn đan xen thì phải dựa vào sức mạnh cội nguồn, đó chính là nền văn hóa Việt. Vì vậy, lĩnh vực giáo dục - đào tạo có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng con người Việt Nam trong thời đại mới, đủ tầm, đủ sức đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Giáo sư Vũ Khiêu mãi “Trường lạc - Vĩnh khang”, tiếp tục cống hiến trí tuệ cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu cảm ơn những tình cảm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bày tỏ tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu là Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học, đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Xã hội học Việt Nam. Ông cũng là tác giả của hàng trăm tác phẩm, công trình khoa học lớn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhiều lĩnh vực khác như triết học, đạo đức học, văn hóa, văn học - nghệ thuật, xã hội; tiêu biểu là công trình khoa học “Bàn về văn hiến Việt Nam” góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và chúc Tết Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hà Minh Đức.

Từ năm 1979, Giáo sư Hà Minh Đức cho ra đời chuyên luận “Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà thơ lớn của dân tộc”. Sau hơn 35 năm nghiên cứu, Giáo sư Hà Minh Đức đã có bảy đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng sự cảm nhận tinh tế, Giáo sư Hà Minh Đức đã chỉ ra tư tưởng xuyên suốt và nổi bật trong thơ, văn của Bác là “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Đây cũng chính là chủ nghĩa yêu nước của thời đại mới, là truyền thống anh hùng của dân tộc được phát huy, đúc kết thành chân lý. Năm 2010, cụm công trình: “Sự nghiệp văn học, báo chí Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn văn hóa, văn nghệ Việt Nam” của Giáo sư Hà Minh Đức đã được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực khoa học xã hội).

Bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Giáo sư Hà Minh Đức trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, những công trình nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách của Bác. Chủ tịch nước mong Giáo sư Hà Minh Đức tiếp tục cống hiến bồi dưỡng thế hệ trẻ noi gương và kế thừa các thế hệ đi trước, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Giáo sư Hà Minh Đức khẳng định đây chính là sự khích lệ để giới trí thức, văn, nghệ sĩ có thêm nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết các trí thức tiêu biểu của thủ đô Hà Nội ảnh 1

Trước đó, tới thăm và chúc Tết GS, TS, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Thu Hà, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận và coi trọng vai trò to lớn của văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc. Chủ tịch nước khẳng định, văn hóa nghệ thuật giúp con người tăng thêm sức sống, nghị lực để tiếp tục vươn lên, đồng thời là vũ khí chống nô dịch và đồng hóa, vì vậy mong những người làm trong lĩnh vực này cùng nhau bồi đắp, hun đúc văn hóa người Việt ngày càng phát triển hơn. Chủ tịch nước chúc GS, TS, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Thu Hà mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp trong lĩnh vực đào tạo văn hóa nghệ thuật, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

GS, TS, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Thu Hà bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với độ ngũ trí thức trong lĩnh vực nghệ thuật; khẳng định đây là sự khích lệ lớn lao để các trí thức tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho đất nước.