Chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên xe khách

NDO -

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên xe khách.

Ảnh minh họa. (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Ảnh minh họa. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ngày 12-5, cho biết, theo phản ánh hiện vẫn còn tình trạng nhiều hành khách, lái xe và nhân viên phục vụ trên phương tiện kinh doanh vận tải hành khách không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là không đeo khẩu trang theo đúng quy định trong quá trình đi xe.

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai quyết liệt triển khai quyết liệt các công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Tổng cục yêu cầu các đơn vị tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và quán triệt đến các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, trạm dừng nghỉ trên đại bàn thực hiện nghiêm các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biến pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 02/CT-BGTVT ngày 7-5-2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành giao thông vận tải của Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Đồng thời, khẩn trương có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn: Yêu cầu bắt buộc lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đi xe thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang và khai báo y tế đúng quy định; Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thường xuyên thực hiện sát khuẩn, kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của hành khách đi xe; Có biện pháp giám sát, xử lý nghiêm đối với các lái xe, nhân viên phục vụ trên xe không thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Tổng cục đề nghị các Sở tiếp tục có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện lắp camera theo đúng lộ trình của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17-1-2021 của Chính phủ. Đồng thời rà soát và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera cung cấp tài khoản truy cập vào máy chủ theo quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 34 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17-1-2021 của Chính phủ để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, Tổng cục đề nghị các Sở chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quy định phòng, chống dịch Covid-19.