Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Quảng Bình đầu tư gần 2.200 tỷ đồng xây dựng tuyến đường ven biển

Ngày 24/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án thành phần 1 tuyến đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Đây là công trình trọng điểm trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Bình.