Cấp mã giao dịch, chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các công ty

NDO -

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, Trung tâm đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các nhà đầu tư và cấp mã giao dịch chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú.

VSD vừa chuyển quyền sở hữu gần 13 nghìn cổ phiếu MBB cho các nhà đầu tư. (Ảnh minh họa)
VSD vừa chuyển quyền sở hữu gần 13 nghìn cổ phiếu MBB cho các nhà đầu tư. (Ảnh minh họa)

Cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 31/2022/GCNCP-VSD ngày 29/6/2022 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành:  Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú

Trụ sở chính: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 222 5789

Fax: 0269 222 5788

Vốn điều lệ: 360.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú

Mã chứng khoán: APR

Mã ISIN: VN000000APR6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 36.000.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 360.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 30/06/2022, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

Lưu ý: Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú đăng ký giao dịch cổ phiếu APR trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu APR được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu hơn 25 nghìn cổ phiếu TV2

Căn cứ công văn số 388/UBCK-PTTT ngày 20/1/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán TV2, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 25.363 cổ phiếu TV2, cụ thể như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Chứng khoán TV2 chuyển quyền sở hữu

1

Nguyễn Mạnh Toàn

Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

1.368

2

Nguyễn Thanh Hương

2.418

3

Hoàng Thái Anh Quốc

2.868

4

Hồ Nam

3.750

5

Văn Tuấn Vũ

1.875

6

Đặng Duy Sơn

2.868

7

Trương Minh Tuấn

2.362

8

Ngô Xuân Vỹ

131

9

Cao Thị Bích Thủy

1.931

10

Đào Nam Hưng

1.312

11

Ngô Thanh Thảo

3.168

12

Võ Thị Lệ Quyên

1.312

Tổng cộng

25.363

 Ngày hiệu lực chuyển quyền: 27/6/2022.

Chuyển quyền sở hữu gần 13 nghìn cổ phiếu MBB

Căn cứ công văn số 3773/UBCK-PTTT ngày 17/6/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 12.800 cổ phiếu MBB, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên bên chuyển quyền sở hữu

Họ tên bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng chứng khoán sở hữu

1

Lê Thị Ái Nhi

Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội

2.466

2

Tô Thị Thu Trang

2.466

3

Nguyễn Thị Huyền Trang

2.701

4

Nguyễn Thị Thu Hồng

2.701

5

Nguyễn Thị Trang

2.466

Tổng cộng

12.800

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 27/6/2022.