Cấp mã chứng khoán, chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các công ty

NDO -

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã chuyển quyền sở hữu hơn 13 triệu cổ phiếu FTV và cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán cho các công ty.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer vừa được cấp mã chứng khoán NCG.
Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer vừa được cấp mã chứng khoán NCG.

Cấp mã NCG cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 23/2022/GCNCP-VSD ngày 13/5/2022 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

Trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3846 6888

Fax: (028) 3848 1998

Vốn điều lệ: 1.197.843.250.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

Mã chứng khoán: NCG

Mã ISIN: VN000000NCG0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 119.784.325 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.197.843.250.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 16/5/2022, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer đăng ký niêm yết cổ phiếu NCG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu NCG được thực hiện theo Quyết định của HOSE.

Thêm mã trái phiếu TD2237020 cho Kho bạc Nhà nước

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 08/2022/GCNTP-VSD ngày 12/5/2022 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 12/5/2022

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 67/2022

Mã chứng khoán: TD2237020

Mã ISIN: VNTD22370207

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.700.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 370.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12/5/2022, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Chứng khoán MB được cấp mã chứng quyền CACB2203

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 90/2022/GCNCW-VSD ngày 10/5/2022 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CACB01MBS22CE

Mã chứng quyền: CACB2203

Mã ISIN: VN0CACB22030

Mã chứng khoán cơ sở: ACB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 19/10/2022

Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1

Giá thực hiện: 33.000 đồng

Giá phát hành: 2.500 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 5.000.000 Chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 12.500.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 11/5/2022, VSD nhận lưu ký số Chứng quyền đăng ký trên.

* CTCP Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK Tp. Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CACB2203 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu 13.107.881 cổ phiếu FTV

Căn cứ công văn số 1563/UBCK-PTTT ngày 29/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FTV, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FTV như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu FTV chuyển quyền sở hữu

1

Emblem Holding Group Corp.

Công ty cổ phần Khai Phát Đài Tín

2.125.970

2

Tsai Chui Tien

2.790.930

3

Formosa Tools Co., LTD

Công ty cổ phần Khai Phát Đài Tín

1.670.000

4

Objective Holding Incorporated

6.520.981

Tổng

13.107.881

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 10/5/2022.